Heraldinen jaosto

Heraldinen osasto on struktuurinen kulttuuri-, sivistys-, ja tieteellinen yhdistyksemme osasto. Onnistumiseen tehtäviensä suorittamisesta Heraldinen osasto tulee toimeen viranomaisten ja akateemisten, sosiaalisten, kulttuuri-, sivistys- ja muiden organisaatioiden kanssa. Heraldisen osaston toimipiiriin kuuluu heraldiikkaa, faleristika, veksillologia, sigillografia ja sukututkimusta.