Герольдія

Герольдія є структурним культурно-просвітницьким та науково-дослідницьким підрозділом Товариства. Для успішного вирішення своїх статутних завдань Герольдія взаємодіє як з державними органами, так і з науковими, громадськими, культурними, освітніми та іншими організаціями. До компетенції Герольдії належать питання геральдики, фалеристики, вексилології, сфрагістики та генеалогії.